Vuorovaikutus ja verkostot pähkinänkuoressa

Menestyksen timantin neljäs pääsärmä on vuorovaikutus ja verkostot. Periaatteessa vuorovaikutus voitaisiin integroida sisälle edellisiin menestystekijöihin, strategiaan, johtamiseen ja osaamiseen. Globaalissa, verkottuneessa ja digitalisoituneessa maailmassa vuorovaikutuksen merkitys on kuitenkin noussut niin suureksi, että sitä on syytä tarkastella omana kohtanaan. Oheisessa linkissä ”Vuorovaikutuksen tärkeimmät ulottuvuudet” on tarkasteltu vuorovaikutuksen ja verkostojen tärkeimpiä tasoja ja näkökulmia.

Hyviä ja toimivia verkostoja on pystyttävä rakentamaan neljällä tasolla: yhteiskunta, toimiala, yritys ja yksilö. Hyvinkään rakennetut verkostot eivät auta, ellei vuorovaikutus toimi ihmisten ja organisaatioiden kesken. Perinteisesti vuorovaikutuksella ymmärretään ihmisten välistä kommunikaatiota. On kuitenkin tärkeätä tiedostaa, että monimutkaisessa maailmassa on myös paljon asioiden ja organisaatioiden välisiä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita.

Vuorovaikutus on taitolaji, jossa tarvitaan osaamisen kaikkien pääelementtien hallintaa: tiedot, taidot, näkemys, halu ja rohkeus.