Kamensky Consulting Oy 1980-2020
Syntytausta

Kamensky Consulting Oy perustettiin tammikuussa 1980, ensin toiminimenä, sitten kommandiittiyhtiönä ja vuodesta 1985 lähtien osakeyhtiönä.

Edelliset kymmenen vuotta olivat luoneet pohjan sille, että elämäntehtäväksi muodostui strategiakonsultointi ja yrittäjyys. Olin hankkinut sekä teoreettisen että käytännön asiantuntemuksen pedagogiikasta ja paneutunut yleisjohdon lisäksi kaikkiin pääfunktioihin: markkinointi, tuotanto, tuotekehitys, taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Lisäksi kaksi ensimmäistä järjestöpohjaista työnantajaani mahdollistivat laajan ja syvällisen kontaktipinnan syntymisen talouselämämme organisaatioihin, yritysjohtajiin ja asiantuntijoihin.

Merkittävää oli myös kahdeksan vuotta kestänyt pohjoismainen yhteistyö, joka antoi selvää etumatkaa moniin kollegoihin nähden. Kipinä strategiseen ajatteluun oli syntynyt jo Kauppakorkeakoulussa, jossa opiskelin pääaineena kansantaloustieteen mikroteorioita, jotka antavat paljon elementtejä korkeatasoiseen strategiseen ajatteluun. En hämmästele, että Harvardin kansantaloustieteen professori Michael E. Porter on yksi kaikkien aikojen strategiaguruista. Hänen painopisteensä on aina ollut lähestyä kansantaloustiedettä mikrotaloudellisesta näkökulmasta. Ratkaisevin impulssi strategisen johtamisen elämänuralleni tuli varmaan ”Yrityksen tervehdyttäminen ja kehittäminen”-valmennusohjelman kautta, jota toteutettiin vuosina 1976-80 erityisesti KTM:n yrittäjävalmennusohjelmissa. Toisena konsulttina ohjelmassa oli Erkki Ruotsi, joka on ollut yksi työurani tärkeimmistä oppi-isistä.

Yrittäjäurakaan ei ehkä ollut pelkkää sattumaa, vaan saattoi olla jo DNA:ssa. Ensimmäiset yrittäjärahani keräsin jo kansakouluikäisenä viemällä satoja kiloja männynkäpyjä paikalliselle Metsäyhdistykselle. Yrittäjäura jatkui oppikoulussa, jolloin pyysin ”mummoja” tyhjentämään vinttinsä turhista tavaroista ja lehdistä.

 

KC:n elämäntehtävä: toiminta-ajatus, visio ja arvot

Yritys oli koko elinaikansa perheomisteinen mikroyritys. Konsultteja oli kaikkiaan kahdeksan. He olivat seniorikonsultteja, joilla oli ansioitunut johtajakokemus ja syvällinen teoriaosaaminen. Lisäksi yrityksessä ehti olla kymmenkunta assistenttia/toimistonhoitajaa/sihteeriä.

Strategiayrityksenä KC:llä oli tapana tehdä vuosittain myös itselleen strategia. Lähes koko elinkaaren ajan yrityksellä oli sama elämäntehtävä:

TOIMINTA-AJATUS: ”Auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään liiketoiminnassaan kannattavalla ja kestävällä tavalla”
VISIO: ”Olla halutuin yhteistyökumppani liiketoiminnan strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä”
ARVOT: ”Vastuunotto, vuorovaikutus, yrittäjyys sekä tuloksellinen ja hauska työnteko”.

 

KC:n menestyksen timantti:
strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus ja verkostot

”Strategia ratkaisee liiketoiminnan menestyksen pitemmällä aikavälillä”. Tästä väittämästä en ole koskaan antanut periksi. Viisituhatta strategiaprosessipäivää satojen yritysten, tuhansien liiketoiminta-alueiden ja kymmenien tuhansien ihmisten kanssa laajensi kuitenkin näkemystäni keskeisistä menestystekijöistä. Strategian rinnalle tulivat ennen kaikkea seuraavat menestystekijät: johtaminen, osaaminen sekä vuorovaikutus ja verkostot. Nämä menestystekijät ovat olennaisia jo strategian luomisessa mutta korostuvat erityisesti strategian toteuttamisessa ja uudistamisessa.

Uskoani vuosikymmeniä käyttämääni kehittämiskonseptiin vahvisti erinomainen strategiakirja ”Playing to Win, How Strategy Really Works” (HBR Press 2013). Procter & Gamblen entinen CEO ja hallituksen puheenjohtaja A.G. Lafley ja yrityksen pitkäaikainen luottokonsultti Roger L. Martin tiivistävät menestyksellisen strategiatyön viiteen kohtaan:

  1. Mitkä ovat meidän kunnianhimoiset voittotavoitteemme?
  2. Missä kilpailulajeissa olemme mukana?
  3. Miten valitut kilpailulajit voitetaan?
  4. Mitä kyvykkyyksiä voittamiseen tarvitaan?
  5. Millaisia johtamis- ja ohjausjärjestelmiä vaaditaan valintojemme tueksi?

Tämä Procter & Gamblen käyttämä menestyskonsepti vastaa itse asiassa täydellisesti käyttämääni Menestyksen timantti -konseptia ja –filosofiaa.