Miksi strategiatyössä kannattaa käyttää prosessikonsulttia?

KC:n toiminta pohjautui alusta alkaen kahdelle päästrategialle: 1) Sisällöllisesti keskittyminen strategiseen johtamiseen ja 2) Konsultointimenetelmänä prosessikonsultointi. Näiden kahden keskeisen strategian valinta oli luonnollista siltä pohjalta, millainen kokemus ja ydinosaaminen olivat syntyneet edellisen 10 vuoden aikana: toimiminen monilla toimialoilla, monissa erilaisissa yrityksissä, paljon kontakteja yritysjohtajiin, paneutumista yrityksen kaikkiin pääfunktioihin, paljon pedagogiikan ja didaktiikan opiskelua ja suuri määrä henkilöstön koulutusta ja valmennusta.

Konsultointilajit voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään: koulutuskonsultointi, prosessikonsultointi ja asiasisältö/asiantuntijakonsultointi. Kokemustaustani lisäksi prosessikonsultoinnin valinta päämenetelmäksi on muutenkin oikea valinta yritysten strategiakonsultointiin. Strategia on asia, jota yritysjohto ei voi delegoida yrityksen ulkopuolelle. Yritysjohdon on tiedettävä, ymmärrettävä ja sisäistettävä strategia sekä osattava soveltaa strategiat käytäntöön.

Prosessikonsultti voi kuitenkin tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksen strategiatyöhön. Tärkeimmät hyötyalueet ovat:

1) Resurssien ja energian käytön oikea kohdentaminen
”Johtajat johtavat ja ohjaajat prosessoivat”. On tehtävä selvä työn- ja vastuunjako ja suunnattava yritysihmisten voimavarat itse asiasisältöön eikä prosessin pyörittämiseen.
2) Lisäosaamista strategiseen johtamiseen ja ajatteluun
Strategia-ammattilainen pystyy tuomaan lisäosaamista strategisen johtamisen alueelle syvällisen teoriatuntemuksen ja monipuolisen strategiakokemuksen vuoksi. Hän pystyy myös opastamaan alan jatkolähteille.
3) Ulkopuolinen kyseenalaistaja
Ulkopuolinen voi tuoda prosessiin uusia näkemyksiä ja erilaisia kokemuksia, poistaa sisäistä sokeutta, tuoda uusia näkökulmia, nostaa henkilöitä ”helikopteriin” sekä tehdä oikeita ja hankalia kysymyksiä. Strategin perustaitoihin kuuluu kyseenalaistaminen. Ulkopuolinen voi tehdä sellaista kyseenalaistamista, jota yrityksen henkilöt voivat tehdä vain, jos yrityksessä on poikkeuksellisen kehittynyt yrityskulttuuri.
Suomen talouselämässä olisi vältetty monta tragediaa, jos olisi käytetty rohkeita ulkopuolisia kyseenalaistajia, jotka olisivat pystyneet murtamaan toimiala- ja yrityssokeuden.
4) Sovittelija, välittäjä
Ulkopuolinen voi helpommin toimia ristiriitatilanteissa sovittelijana ja häntä voidaan tietyissä tilanteissa käyttää luottamuskanavana yhteisymmärrystä haettaessa.
5) Uskonvahvistaja
Ihmiset tarvitsevat usein uskonvahvistusta asioihin. Halutaan tietää, ollaanko lainkaan oikealla tiellä, miten asioita on ratkottu muissa yrityksissä ja miltä yrityksen ratkaisut näyttävät verrattuna muiden yritysten toimintatapoihin.
6) Strategiaprosessin jämäköittäjä
Ulkopuolinen ohjaaja pystyy lisäämään strategiatyöskentelyn kurinalaisuutta: pysytään paremmin oikeissa asioissa, välijakson työt tehdään paremmin, aikatauluissa pysytään tarkemmin ja asiattomat väittelyt vältetään. Monissa tapauksissa ulkopuolinen ohjaaja pystyy nopeammin palauttamaan harhateille karanneen prosessin oikeille raiteille.