Kirjallinen tuotanto, luottamustehtävät ja huomionosoitukset

Kirjallinen tuotanto

Oheistuotteena konsultointiin on aina kuulunut kirjalliset työt. Vuosien mittaan tein noin 20 ammatillista julkaisua: kirjoja, kirjasia, käsikirjoja sekä valmennuskansioita ja oppimateriaaleja. Lisäksi kirjoitin lukemattoman määrän ammattiartikkeleita talouslehtiin ja yritysten henkilölehtiin sekä annoin haastatteluja. Aikanaan olin myös vakiokirjoittaja Kauppalehden Management-sivulle. Pääteoksiksi nousivat 2000-luvulla strategisen johtamisen kirjat, joista lähemmin seuraavassa luvussa.

Luottamustehtävät ja huomionosoitukset

Luottamustehtävissä keskityin oman alani ammatillisiin yhdistyksiin. Seitsemänkymmenluvulla toimin pitkään Koulutuspäälliköiden yhdistyksessä (nyk. Henry) hallitusjäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Kahdeksankymmenluvulla painopiste siirtyi Liikkeenjohdon Konsultit ry:hyn, jossa toimin pitkään hallituksessa ja varapuheenjohtajana. Kiitoksena työpanoksesta LJK ry. on palkinnut Keskuskauppakamarin ansiomerkillä. Lisäksi toimin Ekonomiliiton Koulutuskeskuksen hallituksessa ja Insinöörien Koulutuskeskuksen Advisory Boardissa.

Vuonna 1989 olin yhtenä perustajajäsenenä mukana perustamassa Suomen Strategisen Johtamisen Seuraa. Toimin pitkään seuran hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Kiitokseksi työpanoksesta SSJS on nimittänyt minut yhdeksi kunniajäsenistään.

Liikeyritysten hallituksissa olen toiminut Suomivalimossa, JOT-yhtiöissä ja Santasalo-Vaihteissa, joista viimeksi mainittu oli tuohon aikaan pörssiyhtiö.

PKT-säätiö järjesti aikanaan vuosittain kilpailun ”Vuoden konsultointityö”. Kilpailussa piti kuvata todellinen konsultointityö jonkun asiakkaan kanssa. Osallistuin kilpailuun kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla saavutin hopeasijan Elektroskandia Oy:n konsultoinnilla. Aloittaessani konsultoinnin vuonna 1992 ABB Asea Skandia oli hyvin tappiollinen, mutta nousi hyvin nopeasti kannattavaksi ja menestyi hyvin kaikki ne kolmetoista vuotta, jotka olin toiminnassa mukana.

Hopeasijan ärsyttämänä osallistuin vielä seuraavana vuonna kilpailuun asiakkaanani Veikon Kone Oy. Olin aloittanut konsultoinnin tamperelaisen kodintekniikkaliikkeen Sähkötaso Oy:n kanssa vuonna 1998. Seuraavina vuosina minulla oli hyvin mielenkiintoinen strategiakonsultointi, jossa yhdistettiin Sähkötaso Oy, Turun konemyynti ja helsinkiläinen Veikon Kone yhdeksi yritykseksi. Tämä konsultointi tuotti ”Vuoden konsultointityö” -kilpailun voiton vuonna 2005.