Johtaminen pähkinänkuoressa

Johtaminen puhuttaa ihmisiä eniten menestyksen timantin särmistä. Monet ovat sitä mieltä, että johtaminen on kaikkein tärkein menestystekijä. Vastauksen oikeellisuus riippuu kuitenkin katsantokannasta. Jos ajattelemme menestystä tässä ja nyt, johtaminen tuskin useinkaan on tärkein menestystekijä. Tärkeimpänä menestystekijänä johtamista voidaan pitää, jos katsantokantamme on, että johtaminen on se toiminto, jonka avulla voimme saavuttaa erinomaisuuden strategiassa, osaamisessa sekä vuorovaikutuksessa ja verkostoissa.

Kysymys on myös siitä, mitä johtamisella tarkoitetaan. Peter Drucker totesi aikanaan sarkastisesti, että ”puhumme ja kirjoitamme johtamisesta niin paljon, kun ymmärrämme siitä niin vähän”. Johtaminen on kieltämättä monitahoinen käsite. Suomalaista johtamiskeskustelua vaivaa usein se, että enemmistö ihmisistä käsittää johtamisella vain ihmisten johtamista. Vaikka ihmisten johtaminen on usein tärkein – tai ainakin vaikein – johtamisen alue, ei se yksinään riitä yrityksen menestykseen.

Oheisessa linkissä ”Johtamisen tärkeimmät ulottuvuudet” on käsitelty niitä ulottuvuuksia, mitä ainakin on ymmärrettävä, jos aikoo saavuttaa erinomaisen johtamisen. Kuvan keskiöön on asetettu ”Johtaminen päätöksentekoprosessina”. Vihoviimeisenä kriteerinä hyvälle johtamiselle on se, kuinka hyvään päätöksentekoon yrityksessä ylletään: päätösten valmistelu, varsinainen päätöksenteko ja päätösten toteuttaminen. Ei ole yhtä ainoata oikeata johtamistapaa tai –tyyliä, vaan hyvään päätöksentekoon voidaan päästä monella eri tavalla.