Uutiset

 

Tee menestyksen timantti –ohjelma vuodelle 2016

Suomi ei selviä kriisistä pelkästään säästämällä ja leikkaamalla vaan tarvitaan myös uutta tulevaisuutta luovia toimenpiteitä.  Kuten Winston Churchill sanoi: “Jos rahat ovat vähenemässä, ei ole mitään syytä säästää vaan pitää tienata lisää.”

Strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus ovat kaikkien organisaatioiden ylätason menestystekijät.  Menestyksen timantin hiomiseen tarjoamme organisaatiollesi seuraavia täsmälääkkeitä erikseen tai toisiinsa kytkettyinä:

 1. Strategiaprosessi ulkopuolisen fasilitaattorin ohjaamana
 2. Strategisen johtamisen ja ajattelun valmennus henkilöstölle
 3. Menestyksen timantti –evaluointi
 4. Strategiavalmennus sisäisille fasilitaattoreille
 5. Strateginen johtaminen- ja Menestyksen timantti –kirjat henkilöstölle

Katso tarkempi kuvaus näistä osa-alueista.

 

__________________________________________________________________________________

 

Menestyksen timantin neljä särmää
Mika Kamensky: Menestyksen timantti  strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus
Talentum 2015

Martti Helsilä, KTM, tietokirjailija
Fakta 20.9.2015

 Lue artikkeli tästä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.5.2015

Menestyksen timantti -kirja ilmestynyt!

(Talentum 2015)

Strategia on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys organisaatioiden ja ihmisten menestykselle. Pitkäaikainen menestys vaatii hyvän strategian lisäksi hyvää johtamista, osaamista ja vuorovaikutusta oikeine verkostoineen.

Menestyksen timantti -kirja on kokonaisvaltainen teos liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Menestyksen timantin pääsärmien, strategian, johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen, seikkaperäisen kuvaamisen lisäksi kirjassa on vahva empiirinen aineisto.

Kirjassa on tiivistetty kuvaus kymmenestä menestys- ja menestymättömyystutkimuksesta viimeisen 40 vuoden ajalta.  Kirjassa on myös neljä yrityscasea poikkeuksellisen menestyneistä suomalaisista yrityksistä: Halton, Kone, Lappset ja Lindström.

Lisäksi kirjaan on haastateltu 18 suomalaista henkilöä: yritysjohtajia, yrittäjiä sekä urheilun ja taiteen edustajia: Pentti Ahola, Philip Aminoff, Paavo Aro,  Henrik Dettmann, Jorma Eloranta, Lasse Grönlund, Mika Halttunen, Johanna Ikäheimo, Tapio Korjus, Lasse Kurkilahti, Markku Nihti, Hilkka Olkinuora, Veli-Matti Reinikkala, Jukka Roiha, Markku Saranpää, Jorma Silvasti, Jussi Tallgren ja Jorma Turunen.
 
Talentum (kirjan kustantaja)


13.5.2014

 

Strateginen johtaminen - menestyksen timantti

 

Kirjan neljäs tarkistettu painos ilmestyi keväällä 2014
(Talentum)

Teos perustuu Mika Kamenskyn kehittämään yrityksen strategiseen arkkitehtuuriin, joka on Suomen talouselämän yritysten ja organisaatioiden eniten käyttämiä strategiamalleja jo 35 vuoden ajan.

Teoksen neljäs tarkistettu painos päivittää muutamia yrityskohtaisia tietoja. Suurimmat muutokset koskevat Nokiaa yrityksessä tapahtuneiden dramaattisten muutosten johdosta.  Lähdeluetteloa on päivitetty ja täydennetty merkittävimpien uutuuksien osalta.


Kirjan tilaaminen:
Talentum (kirjan kustantaja)
Akateeminen kirjakauppa
Suomalainen kirjakauppa

 _____________________________________________

 
Lehtiartikkeleita/esitelmiä

Kaikki mukaan Suomen pelastustalkoisiin
(Helsingin Sanomien vieraskynään tarjottu 18.2.2015, julkaisematon)

Kauppalehden artikkeli kilpailuetujohtamisesta


Halton 13.9.2012

Suomea on johdettava strategisesti, Talouselämä

___________________________________________________________

Keskuskauppakamarin elämäntyömerkki

Mika Kamenskylle

Keskuskauppakamari on 21.6.2011 myöntänyt Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n hakemuksesta kultaisen elämäntyömerkin Mika Kamenskylle tunnustuksena vuosien ansiokkaasta työstä Suomen elinkeinoelämän hyväksi.


____________________________________________________________

3.11.2010

MIKA KAMENSKY KONSULTOINUT 40 VUOTTA!

Strategiseen johtamiseen erikoistuneen liikkeenjohdon konsultin kauppatieteiden maisteri Mika Kamenskyn konsultointiuira on tänä syksynä saavuttanut 40 vuoden virstanpylvään.  Oman yrityksen, Kamensky Consulting Oy:n puitteisiin toiminta siirtyi 1980, jolloin Mika ja Päivi Kamensky perustivat nykyisen, hyvin menestyneen perheyhtiönsä.

Mika Kamensky on alusta lähtien keskittynyt strategiseen johtamiseen ja on yhtiön perustamisen myötä laajentanut toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaan ihmisten johtamiseen sekä liiketoimintojen ja niiden vaatimien ydinosaamisten ja strategisten kilpailuetujen kehittämiseen ja terävöittämiseen. Johtavana ajatuksena on aina ollut kestävien ratkaisujen löytäminen yrityksen ikuiseen "kolmiodraamaan" asiakas-, henkilöstö- ja omistajatyytyväisyyden väliseen oikeaan tasapainoon ja sitä kautta pitkäjänteiseen strategiseen ja taloudelliseen menestykseen sekä arvon kehitykseen.

Mika Kamensky on 40-vuotisen uransa aikana tehnyt liiketoimintojen, organisaatioiden ja henkilöstön strategista kehittämistyötä sadoissa yrityksissä tuhansien ihmisten kanssa.  Näiden prosessien tuloksena on hioutunut myös Mika Kamenskyn kehittämä yrityksen strateginen arkkitehtuuri, joka on Suomen 500 suurimman yrityksen eniten käyttämä strategiamalli.

Konsultointityönsä lomassa Mika Kamensky on myös kirjoittanut laajasti strategisesta johtamisesta.  Hänen varsinainen menestysteoksensa on vuonna 2000 julkaistu kirja "Strateginen johtaminen".  Kirjasta on vuosien saatossa otettu 8 eri painosta. Strategisen johtamisen uusien virtausten innoittamana ilmestyi marraskuussa 2008 täysin uusittu teos Strateginen johtaminen - Menestyksen timantti, joka on myös saanut hyvän vastaanoton johtamisen ammattilaisten keskuudessa. Kirjasta on otettu 2. tarkistettu painos - juhlavuoden kunniaksi!

Mika Kamensky ja Kamensky Consulting Oy viettivät merkkipäivää 4.11. juhlaseminaarin "Strateginen johtaminen tänään, huomenna" merkeissä Espoon Hanasaaressa.  Seminaarissa esiintyi merkittävä joukko suomalaisen yritys- ja poliittisen elämän eturivin vaikuttajia. Tavoitteena oli tässäkin seminaarissa "Auttaa yritysjohtoa luomaan uusia ja entistä parempia menestysstrategioita".

Mika Kamensky ohella yhtiön konsulttina toimii kokenut yritysjohtaja DI, MBA Markku Nihti. 

Juhlaseminaarin ohjelma 4.11.2010

 

Otteita Mika Kamenskyn esitelmästä

 

 


 

22.9.2010

STRATEGINEN JOHTAMINEN TÄNÄÄN, HUOMENNA
Juhlaseminaari 40 v
4.11.2010 Hanasaari, Espoo

Kamensky Consulting Oy järjestää jo perinteeksi muodostuneen Strategisen johtamisen huippuseminaarin 4. marraskuuta 2010.  Erityisleiman tämän vuoden seminaarille antaa se, että syksyllä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Mika Kamensky aloitti liiketoiminnan, organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistyön.  Lisäksi yrityksemme täytti tammikuussa 30 vuotta.  Niinpä olemme pyytäneet tämän vuoden seminaariin puhujat talouselämämme ja yhteiskuntamme ehdottomalta huipulta.  Lisäksi haluamme juhlistaa päivää normaalia ohjelmallisemmalla iltatilaisuudella.

Heikki Lehtonen edustaa maineikkaassa Lehtosten perhedynastiassa jo neljättä sukupolvea.  Hän on lisäksi ollut pitkään eräs näkyvimpiä suomalaisen perheyrittäjyyden edustajia vaikuttaen myös monissa hallituksissa kuten Perheyritysten Liitto, Raute, Otava ja Pöyry.

Mika Kamensky pyrkii esityksessään kartoittamaan strategisen johtamisen kehitystä viimeisen 40 vuoden ajalta ja viitoittamaan tietä seuraavalle 10 vuodelle.

Stefan Wallin on kulttuuri- ja urheiluministeri, kansanedustaja ja Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) puheenjohtaja.

Jussi Pajunen on Helsingin kaupunginjohtaja.  Hän on taustaltaan yrittäjäsukua ja tuli mukaan politiikkaan jo kolmikymppisenä ensin Liberaalisessa kansanpuolueessa ja 1996 alkaen Kokoomuksessa.  Hän toimi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana 2003-2006.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle ylipormestarin arvonimen.

Tapio Reponen on pitkäaikainen Turun kauppakorkeakoulun rehtori ja keskeinen arkkitehti yhdistettäessä Turun korkeakoulujen voimavaroja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Veli-Matti Reinikkala on yksi Suomen merkittävimmistä yritysjohtajista maailmalla, joka on ansioillaan noussut ABB:n terävimpään kärkeen.

Stig Gustavson on ollut keskeisin henkilö, kun Koneen nosturidivisioonasta on kasvanut nykyinen Konecranes, joka on alallaan maailman johtaja yritys.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle vuorineuvoksen arvonimen.

Johanna Ikäheimo edustaa Lappset Groupin omistajasukua.  Lappset on rohkealla, ennakkoluulottomalla ja innovatiivisella toiminnallaan osoittanut, että myös Suomen Lapista voi kasvaa menestyvä teollinen yritys.

DI eMBA Jorma Turunen on Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja.  Tätä ennen hän on toiminut mm. Finpro ry:n sekä Stonesoft Oyj:n toimitusjohtajana.

Strategisen johtamisen seminaarillemme on ollut aina ominaista, että korkeatasoisten alustajien lisäksi osallistujajoukko koostuu erittäin monipuolisesti liiketoiminnan ammattilaisista.  Niinpä toteutustapa on hyvin vuorovaikutteinen.  Kaikissa alustuksissa jätetään keskusteluaikaa, päivästä on lopuksi yhteenvetokeskustelu ja keskustelut jatkuvat ohjelmallisen illallisemme yhteydessä.

Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, strategisen johtamisen asiantuntijoille sekä uusille nouseville kyvyille, jotka ovat kiinnostuneet strategisen ajattelun ja osaamisen syventämisestä.

Seminaarin hinta on 590 € + alv.  Osa mahdollisista tuotoista lahjoitetaan kauppatieteellisiin opintoihin.

Hinta sisältää luennot, materiaalit ja ateriat.

Kamensky Consulting Oy

Mika Kamensky      Heikki Marttinen     Markku Nihti      Päivi Kamensky


28.5.2010

STRATEGISEN JOHTAMISEN AVOIMET
GOLF-MESTARUUSKILPAILUT 12.8.2010

Kamensky Consulting Oy ja Kartanohotelli Radansuu Oy järjestävät yhdessä Strategisen johtamisen avoimet golf-mestaruuskilpailut Iitissä Niskaportin kauniilla golfkentällä torstaina 12. elokuuta 2010 yhteislähtönä klo 10.00

Kilpailumuoto
Tasoituksellinen 18 reiän pistebogey henkilökohtaisena kilpailuna.  Yhteislähtö on klo 10.00

Kilpailun ohjelma
Tapahtuma alkaa buffet-aamiaisella Kartanohotelli Radansuussa.  Aamiainen on tarjolla klo 8.30-9.45.  Pelikierroksen jälkeen on buffet-lounas klo 14.30-16.00.  Palkintojen jako tapahtuu lounaan yhteydessä.

Kilpailumaksu
Kilpailumaksu on 70 € henkilöltä sisältäen kilpailumaksun ja ohjelman mukaisen tarjoilun ruokajuomineen.  Vuotuisen vastikemaksun suorittaneilta Iitti Golfin osakkailta kilpailumaksu on 35 €.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tiistaihin 10.8.2010 klo 18.00 mennessä Iitti Golfin Caddiemasterille 05-544 4400 tai sähköpostitse krista.heinonen@iittigolf.com.

Tervetuloa mukaan tähän golf-kilpailuun, jonka tavoitteena on edistää strategista ajattelua myös golfin pelaamisessa ja tarjota miellyttävä golfpäivä mukavien ihmisten parissa.

Kamensky Consulting Oy              Kartanohotelli Radansuu Oy

      Mika Kamensky                                Heikki Marttinen

 


 

17.3.2010

NOPEA JA EDULLINEN TAPA TEHDÄ STRATEGIAKIERROKSEN LÄHTÖTILANNEANALYYSI !

Uusi tuotteemme Strategisen johtamisen evaluointi - Menestyksen timantti on nyt asiakkaidemme käytettävissä.  Tuote rakentuu Menestyksen timantti - filosofialle ja hyödyntää nykyaikaista IT-tekniikkaa.  Tuote on yhteistuote Amabile Consulting Oy:n kanssa, jonka ydinosaamista on strategian mittaaminen.  Tuote rakentuu Straightlines Oy:n tietotekniselle alustalle, jota käytetään mm. Suomen Strategisen Johtamisen Seuran vuosittaisessa strategiabarometrissa.

Evaluoinnin tavoitteet

 • Saadaan nopea tilannekuva strategisen johtamisen (Menestyksen timantti) nykytilasta.
 • Mahdollisuus ottaa organisaation henkilöstö laaja-alaisesti mukaan strategiseen ajatteluun.
 • Saadaan nopeasti käsitys eri organisaatiotasojen ja -osien erilaisesta strategisesta ajattelutavasta.
 • Pystytään lisäämään strategiaprosessin tuottavuutta.
 • Luodaan edellytykset kilpailukykyä kehittävälle strategiatyölle.
 • Saadaan perusta tärkeimmille toimenpiteille niin strategian, johtamisen, osaamisen kuin vuorovaikutuksen osalta.

Evaluoinnin sisältö

Kysymysten peruspatteristo käsittää 48 kysymystä jakautuen neljään menestyksen timantin osioon:  Strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus.

Kysymykset perustuvat tärkeimpiin empiirisiin tutkimuksiin ja pitkäaikaiseen kokemukseen niistä asioista, jotka ratkaisevat liiketoiminnan menestyksen.

Toteutustapa

Toteutusprosessi on nopea ja tehokas: Asiakastarpeiden ja osallistujajoukon määrittäminen, puolen päivän briifaus, kysymyspatteristoon vastaaminen sähköisesti ja tulosten raportointi.  Raportointi tapahtuu puolen päivän purkutilaisuudessa, jossa tehdään myös tärkeimmät johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset.

Yrityksen toimivan johdon ja henkilöstön lisäksi kysely voidaan kohdistaa myös yrityksen hallitukselle.

 


22.6.2009

MAAILMANTALOUDEN KRIISISTÄ 
STRATEGISEEN MENESTYKSEEN
Radansuun strategiapäivät 10.-11.9.2009, Iitti

Kamensky Consulting Oy järjesti jo perinteeksi muodostuneen Strategisen johtamisen huippuseminaarin 10. syyskuuta 2009 Kartanohotelli Radansuussa Iitissä.

Ohjelma

Myös tänä vuonna halukkaat voivat seuraavana päivänä taistella strategiagolfin mestaruudesta Iitti Golfin kauniilla Niskaportin kentällä.

Tämän vuoden ohjelmavalintaan on vaikuttanut maailmantalouden vaikea tilanne.  Uskomme, että myös vaikeina aikoina - ja aivan erityisesti silloin - strategia ratkaisee menestyksen niin yhteiskunnan, toimialojen, yritysten kuin yksilöiden tasolla.

Mika Kamensky luo menestyksen timantin avulla viitekehityksen koko päivän teemalle tarkastelemalla asiaa Oy Suomi Ab:n, toimialojen, yritysten ja yksilöiden näkökulmasta.

Alustajiksi saimme jälleen joukon suomalaisia huippunimiä ja -yrityksiä.

Risto E.J. Penttilä on tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja.  Hän tarkastelee Suomen strategisia vaihtoehtoja EVAn tekemän skenaarioselvityksen pohjalta.

Pekka Sutela Suomen Pankista on yksi maamme parhaista Venäjän asiantuntijoista, joka pystyy tarjoamaan meille päivitetyn foorumin Venäjän kaupan mahdollisuuksista ja uhkista.

Mika Halttunen on toisen polven yrittäjä Iitistä ja kansainvälisen Halton Groupin hallituksen puheenjohtaja.  Hän valotti Haltonin 40-vuotista menestystarinaa, josta on myös äskettäin tehty väitöskirjatutkimus "Tätä peliä ei hävitä".

Hannu I. Miettinen on eräs SRV:n arvostetuimmista ammattilaisista.  Hän on viimeisen 12 vuoden aikana ollut mukana useissa SRV:n suurimmista rakennusprojekteista.  SRV on perustamisestaan lähtien monin tavoin muuttanut toimialansa perinteistä toimintatapaa ja rohkeilla strategisilla ratkaisuillaan vaikuttanut koko toimialansa kehitykseen.

Johanna Ivaska on maamme johtavia syöpätutkijoita.  Johanna on nuoresta iästään huolimatta saavuttanut jo paljon kansainvälistä tunnustusta.  Lisäksi hän harrastaa mm. vuoristokiipeilyä ja maratonjuoksua.  Johanna tarkasteli strategista menestystä ennen kaikkea yksilön näkökulmasta ja keskeisiä menestyksen elementtejä ovat itseluottamus, itsekuri ja itsekriittisyys.

Radansuun strategiapäiville on ominaista, että korkeatasoisten alustajien lisäksi osallistujajoukko koostuu erittäin monipuolisesti liiketoiminnan ammattilaisista.  Niinpä toteutustapa on hyvin vuorovaikutteinen.  Kaikissa alustuksissa jätetään keskusteluaikaa, päivästä on lopuksi yhteenvetokeskustelu ja keskustelut jatkuvat virvokkeiden ja päivällisen merkeissä.

Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, strategisen johtamisen asiantuntijoille sekä uusille nouseville kyvyille, jotka ovat kiinnostuneet strategisen ajattelun ja osaamisen syventämisestä.

Halukkaat voivat osallistua toisena päivänä eli 11. syyskuuta strategiagolfin mestaruuskilpailuun Niskaportin kentällä kartanohotellin välittömässä läheisyydessä.

Seminaarin hinta:

 • Strategiapäivä 10.9.2009                                     680 € + alv
 • Strategiapäivä+majoitus (1 yö) 10.-11.9.           750 € + alv
 • Strategiapäivä+majoitus (1 yö) ja golf 11.9.      800 € + alv
 • Strategiagolf 11.9.                                                   50 € + alv

Strategiapäivän hinta sisältää luennot, materiaalit ja ateriat.
 

Kamensky Consulting Oy

Mika Kamensky                 Heikki Marttinen               Markku Nihti
 

 


8.4.2009

Strategia ja talous - liiketoimintaosaamisen kivijalat

Talouskriisi asettaa monet yritykset aivan uusien tilanteiden eteen.  On tehtävä vaikeita päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole kaikilta osin miellyttäviä.  Hyvien kokonaisratkaisujen aikaansaaminen edellyttää hyvää liiketoimintaosaamista ja -ymmärrystä koko organisaation henkilöstöltä.

Strategisen ja taloudellisen ajattelun merkitys korostuu tällaisissa tilanteissa.  Olen monissa strategiaprosesseissa joutunut toteamaan, että henkilöstön taloudellisessa perusosaamisessa on yllättäenkin suuria aukkoja, kun työnjako ja erikoistuminen on yrityksissä edennyt pitkälle.

Toimin itse koko 1970-luvun talouskouluttajajana, mutta keskityttyäni strategiakonsultointiin vuodesta 1980 lähtien, ei talousosaaminen ole enää ollut varsinainen ydinosaamiseni, vaikka edelleen korostankin sen tärkeätä roolia liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Niinpä syntyi ajatus tarjota kumppanuusperiaatteella tätä tärkeätä strategisen ja taloudellisen ajattelun yhdistelmää.

Taloustieteiden maisteri Eeva Niskavaara on yksi maamme arvostetuimmista ja kokeneimmista talouskouluttajista.  Teollisuusyrityksen taloushallinnon tehtävien jälkeen hän on toiminut yli 23 vuotta talousasioiden konsulttina ja valmentajana sekä liikkeenjohdollisten ohjelmien ohjelmajohtajana.

Eeva Niskavaara on ollut käytetty asiantuntija niin liikeyrityksissä (esim. TeliaSonera, Sanoma, UPM Kymmene, Pöyry, Canon, Ensto, YIT, Diacor, Rautaruukki, Skanska) kuin koulutuslaitoksissa (esim. HSEEE, Efektor, Fintra, Lifim, Rastor) sekä julkisella sektorilla (esim. VTT, Posti/Telelaitos, Autorekisterikeskus, Tieliikelaitos). Lisäksi hänellä on useita hallitusjäsenyyksiä, mm. Ilmailulaitos Finavia.

Oheisena on Strategia ja talous -ohjelman tavoitteet ja runko-ohjelma. Tarkempi ohjelma räätälöidään kunkin asiakkaan kanssa erikseen ja kytketään mielellään mukaan yrityskohtaisia sovelluksia.

Ota yhteyttä minuun (ks. yhteystiedot) tai Eeva Niskavaaraan, Eeva Niskavaara Consulting Consulting Oy, Kärjenniementie 113, 37860 Valkeakoski, puh. 0400-494 138 tai sähköposti eeva.niskavaara(at)pp.inet.fi.

Strategia- ja talousterveisin,
Mika Kamensky

Tavoitteet ja ohjelma


8.4.2009

Strategiatyöskentely ja strategiaprosessit

Nopeutettu strategiaprosessi

Tavoitteet

 • Analysoida pikaisesti nykyisen taloudellisen tilanteen vaikutus voimassa olevaan strategiaamme ja toimintaamme
 • Tehdä välittömästi ne strategisten ja operatiivisten linjausten tarkistukset, jotka auttavat yhtiömme nopeimmin yli uhkaavien ongelmien
 • Sitouttaa avainhenkilöt ja koko henkilöstö tarkistetun strategian vaatimien vaikeidenkin muutosten toteuttamiseen
 • Minimoida pikaisten toimenpiteiden aiheuttamat virhearviot ja strategisesti väärät päätökset

Sisältö
Prosessin avainhenkilöt toteuttavat nopeutetun ja aivan ydinasioihin keskittyvän strategiaprosessin

 • Keskeisten strategisten tavoitteiden uudelleen arviointi
 • Nopea kilpailu-, asiakas-, investointi- ja rahavirta-analyysi
 • Tarkistettujen strategisten tavoitteiden työstäminen
 • Uusien toimenpideohjelmien laatiminen
 • Ohjelmien välitön juurruttaminen koko organisaatioon
 • Henkilöstön sitouttaminen uusiin tavoitteisiin

Toteutustapa

 • Nopea prosessi käynnistetään heti
 • Osallistujina avainhenkilöt ja konsultti
 • Työskentelypäiviä 3-4 x puoli päivää ja 1 yhteenvetopäivä
 • Kesto 2-3 viikkoa
 • Käsikirjana "Strateginen johtaminen - menestyksen timantti"

Normaali strategiaprosessi

Tavoitteet

 • Luoda, toteuttaa ja uudistaa yrityksen ja sen liiketoiminta-alueiden menestysstrategia
 • Kehittää strategiatyöskentelyn systematiikkaa ja työkaluja
 • Yhdensuuntaistaa strategista ajattelua ja toimintaa
 • Kehittää henkilöiden strategista osaamista

Sisältö
Prosessissa henkilöt luovat, toteuttavat ja uudistavat strategian, jonka pääelementtejä ovat:

 • Elämäntehtävä: toiminta-ajatus, visio ja arvot
 • Strategiset bisnesalueet ja toimialat, joilla toimitaan
 • Ympäristö-, sisäisen tehokkuuden ja synteesianalyysit
 • Strategiset tavoitteet
 • Liiketoiminta- ja ryhmätason strategiat
 • Strategiset toimenpideohjelmat
 • PT-budjetit ja resurssisuunnitelmat
 • Strategian toteutumisen turvaaminen

Toteutustapa

 • Osallistujina avainhenkilöstö (määritetään yrityskohtaisesti)
 • 3 x 2 päivää + 1 päivä yhteisiä työskentelypäiviä (keskiarvo)
 • Jaksojen välillä kotitöitä
 • Kesto: 4-8 kuukautta (päätetään yrityskohtaisesti)
 • Käsikirjana "Strateginen johtaminen - menestyksen timantti"

Innovaatioihin keskittyvä strategiaprosessi

Tavoitteet
Tarjota asiakkaille innovatiivinen strategiaprosessi, jonka tuloksena asiakkaat voivat saavuttaa strategiainnovaatioita seuraavilta alueilta:

 • Liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka
 • Johtamis- ja organisaatiomallit
 • Prosessit
 • Uudet tuote- ja palveluratkaisut
 • Asiakasrajapinnan toimintamallit

Sisältö

 • Oppia strategiaa uudistava innovaatioprosessi
 • Tuottaa yritykselle uusia strategiainnovaatioita

Osallistujat ja toteutustapa

 • Osallistujina johdon avainhenkilöitä ja organisaatiosta tunnistettuja henkilöitä, jotka sopivalla tavalla kasvattavat ryhmän innovatiivisuutta
 • Perusteellinen prosessi vaatii noin 5 x 2 päivää, mutta yrityskohtaisesti voidaan sopia keskittyminen vain joihinkin teemoihin.  Pääteemat ovat:
  • Mahdollisuuksien tunnistaminen liiketoiminnan ja toimintamallien uudistamiseen.  Apuna ovat innovaatioalueiden tunnistamisessa käytetyt toimintamallit ja osallistujien oma havainnointi sekä perinteiset strategian analyysityökalut.
  • Vaihtoehtojen haku, ideointi ja potentiaalisimpien suuntien valinta.  Apuna uuden sukupolven ideointityötavat, jotka soveltuvat erityisesti liiketoimintainnovaatioiden kehittämiseen.  Käytämme myös nettipohjaista ideoiden jalostamisvälinettä, jolla voidaan kytkeä muitakin henkilöitä antamaan omia näkemyksiään ja ideoitaan kotitöiden yhteydessä.
  • Uusien strategiainnovaatioiden konseptointi
  • Strategiset toimenpideohjelmat
  • Strategian toteutumisen varmistaminen ja turvaaminen
 • Jaksojen välillä osallistujilla kotitöitä; lisäksi avainjohto sparraa konsulttien kanssa joka jakson välillä seuraavan tapahtuman toteutuksen.
 • Kesto: 1-8 kuukautta (päätetään yrityskohtaisesti)
 • Toteutus yhdessä Innotiimi Oy:n kanssa (ensisijaisesti Vexi Mantere ja Kari Helin Innotiimistä)  


11.6.2008

Strateginen johtaminen ja menestyksen timantti
Radansuun strategiapäivät 28.-29.8.2008

Strategiapäivien pääteemaksi valittiin menestyksen timantin, jossa strategian lisäksi korostetaan johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä liiketoiminnan menestyksessä.

Mika Kamensky johdatteli menestyksen timantti -teemaan alustuksella, joka pohjautuu hänen uuteen marraskuussa 2008 ilmestyvään kirjaansa.

Alustajiksi saimme joukon suomalaisia huippunimiä ja -yrityksiä.

Mikko Kosonen on Suomen parhaita strategia-asiantuntijoita, joka toimi ennen SITRAa yli 20 vuotta Nokialla yritysjohdon tehtävissä, mm. strategia- ja IT-johtajana.  Hän on julkaissut tänä vuonna professori Dozin kanssa kansainvälisen menestyskirjan "Fast Strategy".

Kemppi Oy on yksi suomalaisen koneteollisuuden menestystarinoista, joka on tällä hetkellä elämänsä kiidossa.  Perheyrityksen nykyinen keskushahmo Jouko Kemppi valotti Kempin menestystarinaa.

Marja Aarnio-Isohanni kertoi Esperi Care Oy:stä, joka on esimerkki voimakkaasti kasvavasta palvelualan yrityksestä.

Liisa Välikangas on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista strategia-asiantuntijoistamme.  Hän on palannut Suomeen 20 vuoden kiertueeltaan maailmalla, jossa hän on mm. tehnyt pitkään yhteistyötä strategiaguru Gary Hamelin kanssa.

Risto Räty on toiminut Teklassa yli 20 vuotta ja vastaa yhtiön suurimmasta Building & Construction -liiketoiminnasta.  Teklan ohjelmistoja on myyty yli 80 maahan, kohteina mm. Pekingin uusi olympiastadion, Los Angelesin moderni konserttitalo sekä eräät maailman korkeimmat pilvenpiirtäjät.  Teklan kurssi on noussut Helsingin Pörssissä yli kymmenkertaiseksi ja se oli vuonna 2007 yksi pörssin kannattavimmista yhtiöistä.

Tilaisuuden henki oli tänäkin vuonna olla ennen kaikkea osallistujien välinen vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa on mahdollisuus jalostaa eteenpäin strategista ajattelua ja toimintaa.  Vauhditimme vuorovaikutusta vielä lopuksi paneelikeskustelulla, johon osallistui useita päivän alustajia.

Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, strategisen johtamisen asiantuntijoille sekä uusille nouseville kyvyille, jotka ovat kiinnostuneet strategisen ajattelun ja osaamisen syventämisestä.

Toisena päivä oli mahdollisuus osallistua strategiagolfin mestaruuskilpailuun Niskaportin kentällä kartanohotellin välittömässä läheisyydessä.

Mika Kamensky           Heikki Marttinen             Markku Nihti


1.10.2007
 

Uusi strategiaprosessi PK-yrityksille ja tulosyksiköille

Olemme kehittäneet aikaisempien kokemustemme pohjalta paremmin PK-yrityksille ja tulosyksiköille sopivan strategian ja liiketoiminnan kehittämisen suunnittelumallin, jonka perusrunko on neliportainen lähtien nykytila-analyysistä ja päätyen strategisten tavoitteiden ja strategioiden kautta konkreettisiin toimintasuunnitelmiin ja niiden toteuttamisen varmistamiseen.

Strategiaprosessi räätälöidään kunkin asiakkaan eritystarpeiden mukaisesti ja toteutetaan prosessiohjausmallilla neljässä yhteisessä seminaarissa välitöineen 12...16 viikon jaksossa.

Prosessi sopii erityisen hyvin pienten ja keskisuurten yritysten ja tulosyksiköiden strategisten ja liiketoimintasuunnitelmien rakentamiseen yhdessä avainhenkilöiden kanssa.