Strategisen johtamisen koulutus

Strategisessa johtamisessa tarvitaan yhä enemmän strategista ajattelua ja koko organisaation osaamista.  Tarjoamme strategisen johtamisen koulutusta seuraavilla osa-alueilla:


1. Strategiakonsultoinnin yhteydessä tapahtuva oppiminen

Konsultointi sisältää lähes poikkeuksetta myös koulutusta.  Yrityksen strategiat eivät voi olla parempia kuin ihmiset, jotka luovat, toteuttavat ja uudistavat näitä strategioita.  Strategiat on ymmärrettävä, sisäistettävä ja ennen kaikkea pystyttävä soveltamaan ja luomaan uusia parempmia ratkaisuja.  Organisaation ihmisten on aikaansaatava yhteinen näkemys halutusta tulevaisuuden suunnasta.


2. Strategisen johtamisen seminaarit

Toteutamme yrityskohtaisia seminaareja sekä täydennyskoulutuslaitosten järjestämiä seminaareja.  Seminaarit vaihtelevat yhden päivän intensiivikoulutuksesta useamman jakson työseminaareihin.


3. Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Olemme toteuttamassa täydennyskoulutuslaitosten ja yritysakatemioiden tutkinnoissa strategisen johtamisen modulia.  Valtakunnallisesti tunnettuja tutkintoja ovat mm. JOKO-, MBA- ja JET-ohjelmat sekä Kauppakamarin HHJ-ohjelmat.


4. Luennot ja avoimet seminaarit

Osallistumme luennoitsijoina lukuisten organisaatioiden sekä avoimiin että suljettuihin (esim. yrityskohtaiset asiakastilaisuudet) tilaisuuksiin.


5. Itse järjestetyt avoimet tilaisuudet

Olemme viime vuosina järjestäneet tietyin väliajoin strategisen johtamisen huippuseminaarin, jossa esiintyvät ennen kaikkea erinomaisesti menestyneet yritysjohtajat ja yrittäjät.