Mentorointi ja coaching

Nopeat ja voimakkaat toimintaympäristön muutokset asettavat erityisesti nuorille esimiehille ennenkokemattomia haasteita.  Näissä tilanteissa kokeneen neuvonantajan mentorointi tai coaching voi olla erinomainen tie parantaa esimiehen osaamista ja suorituskykyä.

Tavoitteenamme on lisätä asiakkaan kompetenssia ja suorituskykyä strategisessa johtamisessa.


Toimintatapamme

  • Teemme yhdessä asiakkaan ja hänen esimiehensä kanssa lähtöanalyysin nykytilanteesta ja tulevista valmennustarpeista.
  • Analyysin perusteella ehdotamme joko mentorointi- tai coaching-ohjelmaa sekä tarvittavia erityisosaamista vahvistavia kehitystoimia.
  • Analysoimme yhdessä eri johtamistilanteita ja niiden parannusmahdollisuuksia viikottain/kuukausittain asiakkaan tarpeen mukaisesti.
  • Ohjelman päätyttyä analysoimme yhdessä saavutetun kehityksen ja tulokset.