Hallitus- ja johtoryhmä-työskentely

Strategisen johtamisen onnistumisessa hyvällä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyllä on aivan ratkaiseva rooli.  Erityisesti hallituksen roolina strategisessa johtamisessa on toimia johdon sparraajana, vaihtoehtojen kyseenalaistajana ja tehokkaan toteuttamisen ja uudistamisen varmistajana.

Tavoitteena on tehostaa hallituksen/johtoryhmän strategisen johtamisen taitoja.


Toimintatapamme

  • Autamme yritystä valitsemaan kuhunkin kehitysvaiheeseen sopivan hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanon
  • Suoritamme strategisen johtamisen evaluoinnin
  • Laadimme johdon kanssa yhdessä tarvittavat kehitysohjelmat
  • Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa tarvittavat koulutus- ja kehitysprosessit
  • Osallistumme tarvittavien palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon
  • Arvioimme toteutuneet muutokset hallitus-/johtoryhmätyöskentelyssä kehitysprosessien jälkeen
  • Luomme yhdessä tarvittavat korjaustoimenpiteet