Strategisen johtamisen -kirjat

Strateginen johtaminen - menestyksen timantti


Talentum
4. tarkistettu painos 2014

Teos perustuu Mika Kamenskyn kehittämään yrityksen strategiseen arkkitehtuuriin, joka on Suomen talouselämän yritysten ja organisaatioiden eniten käyttämiä strategiamalleja jo 35 vuoden ajan.

Vain ne organisaatiot voivat menestyä, joilla on oikea strategia, ts. oikeat asiat suhteessa toimintaympäristöön. Tämä koskee niin Oy Suomi Ab:ta, liikeyrityksiä, muita organisaatioita sekä yksittäisiä ihmisiä. Valitettavasti enemmistöllä organisaatioita ja ihmisiä on huono strategia.

Strateginen johtaminen on käsikirjamainen työkirja, jonka avulla pystyt varmistamaan strategiatyöskentelyn, jonka mahdollistaa menestysstrategian luomisen, toteuttamisen ja uudistamisen.

Teoksen 4. tarkistettu painos on sekä asiasisällön että kieliasun osalta päivitetty vuoden 2012 teoksen pohjalta.

"Strategisen johtamisen syvällinen teoreettinen osaaminen ja vuosikymmenten henkilökohtainen kokemus ovat aistittavissa Mika Kamenskyn kirjassa Strateginen johtaminen - Menestyksen timantti.  Harva kirja on näin tekijänsä näköinen: eleettömän asiantunteva ja läpikotaisin perusteellinen.  Kirjaa voi pitää alan suomalaiseksi guruksi katsottavan Kamenskyn tähänastisen elämäntyön mainiona tiivistelmänä.  Ammattimieheltä alan ammattilaisille ja sellaisiksi aikoville.  Suosittelen lämpimästi!"

Vuorineuvos Jorma Eloranta


Menestyksen timantti -kirjaTalentum 2015

Strategia on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys organisaatioiden ja ihmisten menestykselle. Pitkäaikainen menestys vaatii hyvän strategian lisäksi hyvää johtamista, osaamista ja vuorovaikutusta oikeine verkostoineen.

Menestyksen timantti -kirja on kokonaisvaltainen teos liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Menestyksen timantin pääsärmien, strategian, johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen, seikaperäisen kuvaamisen lisäksi kirjassa on vahva empiirinen aineisto.

Kirjassa on tiivistetty kuvaus kymmenestä menestys- ja menestymättömyystutkimuksesta viimeisen 40 vuoden ajalta. Kirjassa on myös neljä yrityscasea poikkeuksellisen menestyneistä suomalaisista yrityksistä: Halton, Kone, Lappset ja Lindström.

Lisäksi kirjaan on haastateltu 18 suomalaista henkilöä: yritysjohtajia, yrittäjiä sekä urheilun ja taiteen edustajia: Pentti Ahola, Philip Aminoff, Paavo Aro, Henrik Dettmann, Jorma Eloranta, Lasse Grönlund, Mika Halttunen, Johanna Ikäheimo, Tapio Korjus, Lasse Kurkilahti, Markku Nihti, Hilkka Olkinuora, Veli-Matti Reinikkala, Jukka Roiha, Markku Saranpää, Jorma Silvasti, Jussi Tallgren ja Jorma Turunen.

"Mika Kamenskyn "menestyksen timantti" on kokeneen konsultin ajattelun tiivistelmä yritysjohtamisen keskeisistä haasteista. Kirjassa on myös case-esimerkkejä ja yritysjohtajahaastatteluita. Kirjaa voi lämpimästi suositella jokaiselle, opiskelijasta käytännön johtajaan, joka askaroi yrityksen johtamisen ja siihen liittyvien työkalujen valinnan ja painopisteiden asettamisen kanssa. Teoriaa ja käytäntöä tiiviissä paketissa."

Vuorineuvos Jorma Eloranta

 

"Igor Ansoff uskoi, että strategian paino menestyksessä oli 60 prosenttia, toteutuksen loput. Elämä on opettanut strategisen johtamisen konsultille, että toteutuksen paino on kuitenkin vähintään 60 prosenttia. Modernin strategiakirjan on korostettava toteutuksen menestystekijöitä, sillä ilman niiden ymmärtämistä strategia jää kevyeksi. Mika Kamensky on Menestyksen timantissa toteuttanut tämän paremmin kuin kukaan muu häntä ennen."

Matti Lainema, KTT

 

  
Kirjojen tilaaminen:

Talentum (kirjan kustantaja)
Akateeminen kirjakauppa
Suomalainen kirjakauppa