Strategiaprosessi

Tavoitteet

Kehittämisfilosofian keskeisin lähtökohta on yhdistää liiketoiminnan, organisaation ja henkilöstön kehittäminen. Vain liiketoiminnan, organisaation ja ihmisten samanaikaisella ja vuorovaikutteisella kehittämisellä voidaan varmistaa pitkäjänteiset ja kestävät tulokset. Osatavoitteina tämä vuorovaikutteinen kokonaisuus voidaan ilmaista seuraavasti:

1) Tulevaisuuden menestyksen luominen ja varmistaminen

  • Kannattava, jatkuva ja kehittyvä liiketoiminta


2) Liiketoiminnan johtamisjärjestelmän kehittäminen

  • Systematiikka, suunnitelmallisuus ja työkalut


3) Kurinalainen ja vuorovaikutteinen joukkuetyöskentely

  • Yhteinen suunta
  • Yhteistyö ja vuorovaikutus ihmisten välillä, tiimien sisällä ja tiimien kesken


4) Henkilökohtainen osaaminen

  • Tiedot, taidot, näkemys, halu ja rohkeus toimia menestyksellisesti


Sisältö

Kamensky Consulting Oy:n yrityksen strateginen arkkitehtuuri -systematiikan soveltaminen kunkin yrityksen ja/tai yksikön tarpeisiin


Toteutustapa

Toteutustapa vaihtelee luonnollisesti tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Tyypillinen toteutus on tehdä prosessi 4-6 kuukauden aikana, jossa on neljä kaksipäiväistä yhteisistuntoa. Prosessin aloittaa laajennettu johtoryhmä tai johtoryhmä ja vuosien mittaan joukkue saattaa laajentua käsittämään satojakin ihmisiä. Seminaarijaksojen välillä on runsaasti yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Useat yritykset ovat tehneet strategiaprosessista itselleen pysyvän elämäntavan, jolloin vuotuisten suunnittelukierroksien lisäksi järjestelmään kuuluvat säännölliset valvontapalaverit.

Operatiivinen johtaminen, vuosisuunnittelu ja päivittäisjohtaminen kytketään strategiseen johtamiseen purkamalla strategiat tavoitteiksi ja toimenpiteiksi niin eri yksiköiden kuin yksilöiden tasolle saakka.