Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Strategiakirjat:
Strateginen johtaminen ja Menestyksen timantti 

 

Strategisen johtamisen konsultoinnissa käytetyt taustafilosofiat, ajattelumallit, menetelmät, työkalut ja työprosessit on kuvattu kahdessa pääkirjassani, ”Strateginen johtaminen” ja ”Menestyksen timantti”.

 

Strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen kirjan ensimmäinen painos ilmestyi Kauppakaaren julkaisemana vuonna 2000. Kirjasta tuli välittömästi Bestseller ja vuosina 2000-2008 kirjasta ilmestyi kahdeksan painosta Kauppakaaren ja Talentumin julkaisemana. Osa painoksista oli osin uudistettuja tai tarkistettuja painoksia. Vuonna 2008 teos uudistettiin perusteellisemmin ja alaotsikoksi liitettiin sana ”Menestyksen timantti”, koska kirjaan lisättiin ajatuksia myös timantin kolmesta muusta särmästä, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus. Nykyinen Alma Talentin painos on 5. painos vuodelta 2016. Näin ollen kirjasta on meneillään 13. painos ja sitä on myyty noin 15.000 kappaletta. Kirjaa on myös 20 vuotta lainattu tuhansia kappaleita vuosittain, koska kirja on yritysten strategiatyöskentelyn lisäksi suosittu opiskelijoiden keskuudessa korkeakoulujen perustutkinnoissa sekä täydennyskoulutusten opinnoissa.

Kirjan menestys perustuu ennen kaikkea kahden asian yhdistelmään: Kirjassa on vahva teoreettinen perusta yhdistettynä pitkäaikaiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen yritysten strategiaprosesseista. Kirja on konkreettinen käsi- ja työkirja yritysten strategiatyöhön. Monet tunnetut yritysjohtajat ovat pitäneet kirjaa jopa parhaana lukemanaan strategiakirjana ever. Ehkäpä kirjan ydintä kuvaa hyvin vuorineuvos Jorma Elorannan antama referenssilausunto:

"Strategisen johtamisen syvällinen teoreettinen osaaminen ja vuosikymmenten henkilökohtainen kokemus ovat aistittavissa Mika Kamenskyn kirjassa Strateginen johtaminen – Menestyksen timantti. Harva kirja on näin tekijänsä näköinen: eleettömän asiantunteva ja läpikotaisin perusteellinen. Kirjaa voi pitää alan suomalaiseksi guruksi katsottavan Kamenskyn tähänastisen elämäntyön mainiona tiivistelmänä. Ammattimieheltä alan ammattilaisille ja sellaisiksi aikoville. Suosittelen lämpimästi.”

Alma Talent

Alma Talent, e-kirja

 

Menestyksen timantti

Menestyksen timantti -kirja (Talentum 2015) oli luonnollinen jatke aiemmalle kirjalle ja kertyneelle strategiakonsultoinnin kokemukselle. Mieleinen mietelauseeni, että ”Strategia ratkaisee menestyksen pitemmällä aikavälillä”, osoittautui liian yksipuoliseksi. On näkökulma- ja tilannekysymys, mikä asia nostetaan päädraiveriksi. Voidaan hyvällä syyllä myös väittää, että ”johtaminen ratkaisee menestyksen”, ”osaaminen ratkaisee menestyksen” tai että ”vuorovaikutus ratkaisee menestyksen”. Itse asiassa tärkeintä on ymmärtää strategian, osaamisen, johtamisen ja vuorovaikutuksen keskinäinen vuorovaikutus tärkeimpänä yrityksen menestystekijänä.

Menestyksen timantti-kirja poikkeaa käsittelytavaltaan huomattavasti Strateginen johtaminen-kirjasta. Se ei anna valmiita vastauksia ja työkaluja, vaan haluaa tuoda esiin pääkäsitteidensä moniulottuvaisuuden. Käsittelemme usein hyvin yksituumaisesti sitä, mitä strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus ovat. Haemme monimutkaisiin asioihin liian yksinkertaisia ratkaisuja. Strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus on ymmärrettävä monista ulottuvuuksista käsin ennen kuin näillä käsitteillä voi operoida taitavasti.

Lainaan tähän KTT Matti Laineman, liikkeenjohdon grand old man, referenssilausuntoa:

”Igor Ansoff uskoi, että strategian paino menestyksessä oli 60 prosenttia, toteutuksen loput. Elämä on opettanut strategisen johtamisen konsultille, että toteutuksen paino on kuitenkin vähintään 60 prosenttia. Modernin strategiakirjan on korostettava toteutuksen menestystekijöitä, sillä ilman niiden ymmärrystä strategia jää kevyeksi. Mika Kamensky on Menestyksen timantissa toteuttanut tämän paremmin kuin kukaan muu häntä ennen.”

Alma Talent

Alma Talent, e-kirja