Prosessikonsultointi

Prosessikonsultointi

Strategioiden luominen, toteuttaminen ja uusiminen on luonnollisesti osa yritysihmisten omaa työtä. Ulkopuolinen ammattiohjaaja pystyy kuitenkin monin tavoin lisäämään strategiaprosessin tuottavuutta. Tuskin kukaan golfammattilainenkaan kuvittelee nousevansa huipulle saatikka sitten pysyvänsä siellä ilman ammattiopettajan apua. Strategisessa johtamisessa prosessikonsultti on pysyvien tulosten kannalta parempi ratkaisu kuin asiasisältökonsultti. Prosessikonsultti voi tuoda strategiaprosessiin lisäarvoa seuraavilla alueilla:


1) Resurssien ja energian käytön oikea kohdentaminen

"Johtajat johtavat ja ohjaajat prosessoivat". On tehtävä selvä työn- ja vastuunjako ja suunnattava yritysihmisten voimavarat itse asiasisältöön eikä prosessin pyörittämiseen.


2) Lisäosaamista strategiseen johtamiseen ja ajatteluun

Strategia-ammattilainen pystyy tuomaan lisäosaamista itse strategisen johtamisen alueelta ja opastamaan myös alan jatkolähteille


3) Ulkopuolinen kyseenalaistaja

Ulkopuolinen voi tuoda prosessiin uusia näkemyksiä ja erilaisia kokemuksia, poistaa sisäistä sokeutta, tuoda uusia näkökulmia, nostaa henkilöitä "helikopteriin", tehdä oikeita ja hankalia kysymyksiä jne.


4) Sovittelija, välittäjä

Ulkopuolinen voi helpommin toimia ristiriitatilanteissa sovittelijana ja häntä voidaan tietyissä tilanteissa käyttää luottamuskanavana yhteisymmärrystä haettaessa


5) Uskonvahvistaja

Ihmiset tarvitsevat usein uskonvahvistusta asioihin. Halutaan tietää, ollaanko lainkaan oikealla tiellä, miten asioita on ratkottu muissa yrityksissä ja miltä yrityksen ratkaisut näyttävät verrattuna muiden yritysten toimintatapoihin.


6) Strategiaprosessin jämäköittäjä

Ulkopuolinen ohjaaja pystyy lisäämään strategiatyöskentelyn kurinalaisuutta: pysytään paremmin oikeissa asioissa, välijakson työt tehdään paremmin, aikatauluissa pysytään tiukemmin, asiattomat väittelyt vältetään jne. Monissa tapauksissa ulkopuolinen ohjaaja pystyy nopeammin palauttamaan harhateille karanneen prosessin oikealle raiteelle.